Seorang pemimpin Yahudi berkata, Yahudi tidak akan takut kepada umat Islam kecuali bila keadaan umat Islam sampai pada taraf jumlah jamaah subuh telah melebihi jamaah Shalat Jumat.

Shalat subuh berjamaah adalah rahim yang melahirkan para pejuang. Peraduan orang-orang ikhlas. Kebiasaan mujahidin dan  orang-orang shalih untuk meraih kemenangan.

Shalahuddin Al-Ayyubi menggerakkan pasukan muslim dengan
subuh berjamaah sebelum turun ke medan perang menghadapi tentara salib.

Waktu subuh adalah waktu perubahan. Semangat subuh adalah semangat kebangkitan. Jamaah subuh adalah lokomotif revolusi umat dan bangsa.

Adalah sunnatullah bahwa Allah mengubah keadaan dunia dari kedzaliman menuju keadilan dan dari kerusakan menuju kebaikan  di waktu subuh. 

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jika kita memasuki sebuah kaum, maka peringatilah akan kehancuran mereka di pagi hari". Inilah waktu perubahan, waktu jihad, dan waktu kemenagan

Indonesia dan umat Islam hanya akan bangkit jika dipimpin orang-orang yang senantiasa  menghidupkan subuh berjamaah.

GNPF MUI mengajak seluruh Umat Islam di seluruh tanah air untuk merutinkan subuh berjamaah demi perubahan negeri ini.

Untuk memulai gerakan subuh berjamaah ini GNPF MUI menggalang secara serentak di seluruh Indonesia dengan terpusat di Mesjid Pusdai Bandung. Pada gelombang pertama ini, telah terdaftar sekitar 200 masjid di seluruh Indonesia yang turut serta dalam gerakan subuh berjamaah ini.

Gerakan ini akan terus digelorakan untuk kemudian menjadi ajang Persaudaraan Islam. Umat Islam semakin diikat dengan ikatan yang terbaik melalui Subuh Berjamaah ini. Sekaligus membuktikan bahwa Spirit 212 bukanlah buih semata. Subuh Berjamaah ini adalah kekuatan riil umat Islam Indonesia.

Gerakan Subuh Berjamaah yang dilakukan serempak dimaksudkan sebagai upaya untuk merangkai persatuan melalui jaringan masjid yang di dalamnya hidup Subuh Berjamaah.

Untuk itu GNPF MUI akan melanjutkan gerakan ini hingga tercapai kemenangan Islam dalam bingkai kebangsaan dan NKRI.

Gelombang kedua Subuh Berjamaah dijadwalkan  pada 21.2 bertempat di Surabaya. Spirit 212 harus terus menyala melalui energi subuh.

Bandung, 12 Desember 2016

Farid Poniman
Ketua Media Center GNPF MUI
08112149666
Share To: